top of page

Our timetable for 2021

Mandag kl: 19.30-21.00  Flamenco videregående
Tirsdag kl:  19.00-20.30  Flamenco øvet
    

Oppstart av termin: 8. januar 2024

bottom of page